Vaovao Songadina avy amin’ny Faritra Bongolava

Nizara ny jeri-todiky ny asa sy hetsika fampiroboroboana ny Faritra Bongolava nataon’ny DRICC ny Talem-paritra any an-toerana. Nisy ny tafatafa niarahany tamin’ny mpanao gazety tao amin’ny RADIO FAFI tao Tsiroanomandidy.
Isan’ny vaovao nisongandina ny taona 2021 ny fampiroboroboana ny indostria sy ny koperativa tamin’ny alalan’ny fiaingan’ny TANINKETSA INDOSTRIALY tao Bongolava ; ny fananganana koperativa miisa 95 ; ny fametrahana ny fanajana ireo vidin’entana isan-karazany ara-drariny (PPN toy ny vary 500ar-650ar/kapoaka, ny entona fandrehitra) ; ny fiarovana ny mpanjifa amin’ny alalan’ny fanaraha-maso ny entana lany daty sy ireo fitaovam-pandanjana.
Miezaka hatrany ny DRICC amin’ny fanatanterahana ny andraikitra ho fanatsarana sy fitsinjovana izay mahasoa ny mponina any ifotony.
Sary DRICC Bongolava

Vous aimerez aussi...