Vaovao Songadina avy amin’ny Faritra Menabe

Fanamarinana fitaovam-pandanjana eny an-tsena
Nisy ny fidinana nanaovana ny asa fanamarinana ireo fitaovam-pandanjana ampiasan’ireo mpivarotra tao amin’ny Bazary Namahora tao Morondava notontosain’ny ekipan’ny DRICC Menabe. Mikendry ny fisian’ny fifaninanana madio ary indrindra ho fiarovana ny mpanjifa izany hetsika izany. Mizana miisa 50 sy ny vato mizana miaraka aminy no voahara- maso miampy ireo kapoaka rehetra ampiasain’ny mpivarotra ao amin’ity tsena ity.

Vous aimerez aussi...