Vaovao Songadina avy amin’ny Faritra Sofia

Arindra ny famatsiam-bary any amin’ny faritra Sofia.
Miantoka ny fisian’ny vary any amin’ny Faritra Sofia ny mpamongady, ny mpanangom-bokatra ary ireo mpivarotra tsotra. Ilaina noho izany ny hananan’izy ireo taratasim-barotra mifanaraka amin’izay toy ny fanambarana ny tahiry sy ireo fanamarinana ny fiavian’ny vary. Tontosa omaly 28 Janoary 2022 ny fivoriana niarahan’ny Fitaleavam-paritra DRICC Sofia sy ireo mpisehatra amin’ny fivarotam-bary any an-toerana dia ny mpamongady, ny mpanangom-bokatra, ny mpivarotra tsotra ao Antsohihy.
Manentana ireo mpandraharaha rehetra ireo hanaja hatrany ny fepetra takiana mba handrindrana tsara ny tsenam-barotra ho tombontsoan’ny mponina.
Sary DRICC SOFIA

Vous aimerez aussi...