Vaovao Songadina avy amin’ny faritra Vakinankaratra, Analamanga sy Analanjirofo

👉VAKINANKARATRA: Kaoperativa roa indray no natsangana ny 26 Oktobra 2022 dia ny kaoperativa « Ma’Omby » sy ny kaoperativa LATIVA. Samy misehatra amin’ny fiompiana omby vavy be ronono sy ny fambolena ary fanodinana sakafom-biby izy ireo. Ao amin’ny Fokontany Soamahavoky, kaominina Andranomanelatra, distrikan’Antsirabe II no ahitana ireo kaoperativa ireo izay mahakasika tokantrano 23.
👉ANALAMANGA: Misahana fiompiana trondro sy fiompiana akoho gasy indray kosa ireo kaoperativa roa nijoro ny 03 Novambra 2022 tao amin’ny fokontany Antsakaviro, Boriborintany faha-3 eto an-drenivohitra. Nomena ny anarana AVOTRA sy TAFITA ireo kaoperativa ireo.
👉ANALANJIROFO: Manomana sahady ny fiaraha-miasa amin’ny MBG ny DRICC Analanjirofo.
Natao, araka izany, herinandro lasa izay, ny fanetsiketsehana ny kaoperativa SAMY ANTSIKA tao Manjato, distrikan’i Soanierana Ivongo. Izy ity dia kaoperativa hisitraka ny fandaharanan’asa famokarana arina fandrehitra amin’ny alalan’ny “niaouli” izay mirongatra izaitsizy ny faniriny ka miteraka faharavan’ny tontolo iainana sy fahalanian’ny karazan-kazo zanatany tamingana.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...