Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra Amoron’i Mania, Atsimo Andrefana sy Vakinankaratra.

👉AMORON’I MANIA: Kaoperativa 8 misehatra amin’ny fambolena voasary makirana no nomen’ny DRICC fiofanana. Tao amin’ny efitrano malalaky distrika ao Manandriana no nanatanterahana izany ny Alarobia 20 Jolay 2022 lasa teo. Hatsangana amin’ny herinandro ho avy io ny rafitra ivondronan’ireo kaoperativa ireo. Maniry ny hisitraka fitaovana fanodinam-bokatra amin’ny alalan’ny fametrahana ny Taninketsa Indostrialy any an-toerana ny mpamboly voasary makirana.
👉ATSIMO ANDREFANA: Nanao hetsika fisavana fitaovam-pandanjana sy famarana teny amin’ireo tsena na bazary ao Toliara ny DRICC. Mizana 12 no tsy nanana vinety ka nalefa notsaraina avy hatrany. “Vatomizana” 5 izay fantsika sy voamaina anaty fonosana kosa no nogiazana noho ny tsy maha-ara-dalàna azy. Nogiazana toy izany koa ny kapoaka tapaka 2. Nentanina ny mpivarotra mba hanaraka ny fotoana fitsarana isan-taona ialàna amin’ny fandikan-dalàna.
👉VAKINANKARATRA: Nanome rà an-tsitrapo ny mpiara-miasa ao amin’ny DRICC Vakinankaratra ny Talata 19 Jolay 2022. Nandritra ny varavarana misokatra notontosain’ny Hopitaly CHRR Antsirabe no nanaovany izany. Hetsika tafiditra anatin’ny asa sosialy efa fanaon’ny DRICC Vakinankaratra isan-taona ny fanomezana rà toy izao.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...