Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra Analanjirofo, Atsimo Atsinanana sy Bongolava

👉ANALANJIROFO: Ny Orinasa Trimeta Agro Food no nividy ny vokatra lavanila tamin’ny 75000Ar ny kilao tao amin’ny tsena voaara-maso ao Ampasimbe Manantsatrana Distrika Fenoarivo Atsinanana ny Alatsinainy 11 Jolay 2022. 600kg ny lavanila noraisiny. Izay rehetra nitondra vokatra tao an-tsena dia nahalafo rehefa nifanaraka tamin’ny kalitao.
👉ATSIMO ATSINANANA: Napetraka any amin’ny distikan’i Vangaindrano ny kaoperativa sy vovonana misehatra amin’ny jirofo ny 05 ka hatramin’ny 08 Jolay 2022. Kaominina efatra no voakasik’izany dia ny kaominina ambanivohitra Matanga, Masianaka, Manambondro ary Lopary. Tanjona ny hampivoarana sy hanatsarana ny fiainana andavanandron’ny tantsaha amin’ny alalan’ny seha-pihariana jirofo.
👉BONGOLAVA: Namaly ny antso natao tamin’ny Haino aman-jery ny mpandraharaha vitsivitsy ka nanatitra antsitra-po ireo entana lany daty tany aminy tao amin’ny DRICC ny 07 Jolay 2022. Ranom-boankazo 1 baoritra, bisky 40 isa, vatomamy 4 fonosana, dibera 1 ary fanafody an’arivony ireo entana ireo.
SARY DRICC

Vous aimerez aussi...