Vaovao Songadina avy any amin’ny faritra Atsinanana sy Boeny ary Vakinankaratra

grand_salon_economique
👉ATSINANANA: Telo andro, ny 2 ka hatramin’ny 4 Mey 2024, no nanatanterahana ny Foara lehibe ara-toekarena karakarain’ny Trait d’union tany Toamasina. Tanjona tamin’ity hetsika nanoloana ny tranoben’ny Faritra Atsinanana ity ny fampivondronana ireo mpisehatra eo amin´ny lafiny ekonomika mba ahafahana mampihodina bebe kokoa sy mampiroborobo ny toekaren’i Toamasina ary indrindra manerana an’i Madagasikara.
👉BOENY: Notanterahana ny tamin’iny herinandro lasa iny ny fanokafana ny atontan-taratasy avy amin’ireo mpandraharaha liana amin’ny fitantanana ny milina ODOF fanodinana voamaina ao Ambatoboeny ka namaly ny Antso ho an’ny tetikasa. Tao amin’ny biraon’ny Fitaleavam-paritry ny Fampiroboroboina ny indostria sy ny Varotra (DRIC) ao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina ao Mahajanga no nanatontosana izany ka nandray anjara ny Lehiben’ny Distrika Ambatoboeny, ny Sekretera jeneralin’ny Faritra, ny CCI, ny DRAE ary ny DRIC.
👉VAKINANKARATRA: Nampihofanina momba ny vola sy ny fitantanam-bola ireo mpandraharaha vao misondrotra, tantsaha, mpitantana sy mpikambana anaty kaoperativa ny 7 sy 8 Mey 2024 lasa teo tao Antsirabe. Tanjona tamin’izany ny hahaizan’izy ireo manangona, mitantana ary mampitombo ny renivola izay ananany ka hahalasa azy ireo ho matihanina kokoa amin’ny fandraharana izay ataony. Tompon’antoka tamin’ny fampihofanana ny Tetikasa Harivola izay miara- miasa amin’ny ISSOF, sy ny DRIC Vakinankaratra.

Vous aimerez aussi...