Vaovao Songadina avy any amin’ny faritra Atsinanana sy Vakinankaratra

👉ATSINANANA: Nitsidika ny tetik’asa fambolena fary ataon’ny fitondrampanjakana ka tanterahin’ny MICC tao amin’ny kaominina Ilaka-Est ny avy amin’ny DRICC ny Alahady 25 Septambra 2022. Nojerena niaraka tamin’ireo ekipa mamita iraka avy amin’ny “caisse cannes” sy ireo tantsaha mpamboly tamin’izany ny toerana nitahirizana ireo botira izay notaterina avy any Brickaville. Ho volena amin’ny toerana 21 ha, andiany faharoa, izy ireo. Nojerena ihany koa ny toerana misy ny fambolena.
👉VAKINANKARATRA: Nanomboka ny 27 ka hatramin’ny 30 Septambra 2022 ny fitsarana sy fitsirihana faobe ireo fitaovam-pandanjana any amin’ny distrikan’i Betafo ataon’ny ekipan’ny DRICC Vakinankaratra. Tanjona amin’izao hetsika izao ny fiarovana ny mpanjifa ka ezahana mba ho fitaovam-pandanjana voamarina sy voatsara avokoa no hampiasain’ireo mpandraharaha ara-barotra. Haharitra hatramin’ny Zoma 30 septambra izao hetsika izao.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...