Vaovao songadina avy any amin’ny faritra Betsiboka, Bongolava sy Itasy

👉BETSIBOKA: Nandraisana fepetra ireo mpivarotra ao Maevatanana tsy nametraka vidin’entana. Nangorona ny vary namidin’izy ireo ny DRICC no sady nampiantso ny tompony ho eny amin’ny biraony ny 19 Aogositra 2022. Tsara ny manamarika fa efa nisy hatrany ny fanentanana azy ireo saingy misy foana ny minia tsy manara-dalàna ka izany indrindra no nahatonga ny Fitaleavam-paritra nanao izao hetsika izao. Nomena fampitandremana ireto mpivarotra ireto dia naverina taminy ny variny.
👉BONGOLAVA: Nidina teny an-tsena nanao fitsirihana ny ronono mandry ny ekipan’ny DRICC taorian’ny fitarainana avy amin’ny mpanjifa. Nisy tokoa ny ronono mandry manomboka mivaingana sy miova loko na dia tsy lany daty aza. Entanina ny mpandraharaha mba hanaja ny fepetra fitehirizana anaty magazay izay tsy tomombana tsara indrindra fa manomboka mafana ny andro amin’izao fotoana izao.
👉ITASY: Mitombo isa hatrany ny kaoperativa misehatra amin’ny fanodinana ny vokatry ny fambolena sy fiompiana.Tafatsangana ny 16 Aogositra 2022 tao Antsahalava Ambatofolaka kaominina Soamahamanina ny kaoperativa “Fiombonana” izay manana mpikambana 64. Nahazo fiofanana momba ny lalàna mifehy ny kaoperativa, ny serasera, hay tarika, rafitra anatiny, sy ny fifidianana ny Filankevim-pitantanana izy ireo. Ny fanodinana ny vokatra ara-pambolena toy ny voanjo , saonjo sy fiompiana akoho ary famarotana azy ireny no sahanin’ny kaoperativa.

Vous aimerez aussi...