Vaovao songadina avy any amin’ny faritra Bongolava, Androy sy Ihorombe 

👉BONGOLAVA: Notolorana Zezika Sulfate d’ammonium sy NPK 12.4.12 ireo kaoperativa any anivon’ny kaominina miisa 13 any amin’ny faritra Bongolava. Asa niarahana nanatontosa tamin’ny Tetik’asa IRM. Nanokatra ny lanonana tamin’ny fomba ofisialy tao amin’ny Espace Horizon Ambohintsoa-Tsiroanomandidy ny Alakamisy 10 Aogositra 2023 ny DRICC Bongolava.

👉ANDROY: Ho valin’ny fangatahana nataon’ireo orinasa mpiara-miombon’antoka dia nidina nijery sy nanao fitsirihana ny toeram-pitehirizam-bokatra ny DRICC Androy. Toy izany koa ireo fitaovam-pandanjana ary ny kalitao sy fahadiovan’ny entana izay tsinjaraina eny amin’ny fianakaviana marefo sy toeram-pianarana any anivon’ny Faritra Androy. Voakasik’izany ny distrikan’i Tsihombe sy Beloha. Nomena taratasy fanamarinana ny Orinasa CRS rehefa hita fa tsara ny vokatry ny fitsirihana.

👉IHOROMBE: Nanara-maso teny amin’ireo mpandraharaha ara-barotra ambongadiny sy mpaninjara ao Ihosy ny ekipan’ny DRICC ny Alatsinainy 07 Aogositra 2023. Hita fa marin-toerana ny vidin’ny entana ilain’ny mponina andavanandro raha miohatra amin’ny tamin’ny herinandro teo alohan’io. Mbola ampy tsara koa ny tahirin’entam-barotra. 600Ar/kapoaka no vidin’ny vary nafarana raha 600Ar-650Ar/kapoaka ny vary gasy zanatany. Ny menaka antsinjarany dia 6600Ar-7000A/l, 4800Ar-5000Ar/kg ny siramamy raha 3400Ar-3800Ar/kg ny lafarinina.

Vous aimerez aussi...