Vaovao Songadina avy any amin’ny faritra Bongolava, Itasy sy Vakinankaratra

👉BONGOLAVA: Hiara-hiasa amin’ny fampandraisana anjara ny kaoperativa sy ny orinasa amin’ny “Festival des mangues” ny DRICC Bongolava sy ny Fitaleavana iraisam-paritra misahana ny Fizahan-tany Itasy-Bongolava. Ity farany moa dia tonga nitsidika ny Talem-paritra (DRICC) ny Alakamisy 03 Novambra 2022. Ny 1,2,3 Desambra 2022 no ho tontosaina any Tsiroanomandidy ny hetsika “Festival des mangues”.
👉ITASY: Nihaona tamin’ireo Ben’ny tananan’ny kaominina Mahavelona sy Sarobaratra Ifanja any amin’ny distrikan’i Soavinandriana sy Miarinarivo ny DRICC. Kaominina manana ny maha-izy azy amin’ny famokarana vary, katsaka sy soja ary voankazo moa izy ireo. Natao izany nizarana ny vinan’ny Ministera ho fampiroborobona ny Indostria sy ny varotra. Ho tohin’izany ary dia hisy ny fiarahana-miasa akaiky amin’ny DRICC Itasy sy ireo kaominina mikasika ny fampitana ny antotan’isa momba ny vokatra rehetra ao anatin’ny kaominina.
👉VAKINANKARATRA : Notanterahana tao Antsirabe ny 18 Oktobra 2022 ny fandrafetana ny drafitr’asa MDB (Malagasy Dairy Board) mandritra ny 3 taona (2023-2025) ho an’ny Faritra Vakinankaratra. Tanjona ankapoben’izany drafitr’asa izany ny fandraisan’anjaran’ny seha-pihariana ronono any an-toerana, manaraka ny kalitao, amin’ny fanjarian-tsakafon’ny Malagasy.
Tanjona manokana ao anatin’izany ny fanatsarana maharitra ny fahombiazan’ny seha-pihariana ronono any Vakinankaratra mba ho afaka mifaninana eo amin’ny tsena. Nandray anjara mavitrika tamin’izany ny DRICC Vakinankaratra.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...