Vaovao songadina avy any amin’ny faritra DIANA, Vakinankaratra sy Atsimo Andrefana

👉DIANA: Nivoaka ny Didim-pitondrana momba ny tsena voaara-maso (marché contrôlé) ho an’ny kakao ao anatin’ny Faritra DIANA raha tsy nisy izany tao anatin’ny taona maro izay. Ny ampitson’io ihany, izany hoe ny Talata 20 Febroary 2024 dia notontosaina tao Ambanja ny fivoriana fanomanana izany. Tapaka nandritra ity Atrikasa niarahana tamin’ny Filan-kevi-pirenen’ny kakao (CNC), ny Faritra DIANA, ny distrika, ireo Ben’ny Tanàna maro sy ireo mpisehatra samihafa any an-toerana fa ho sokafana ny 05 Marsa 2024 ny Tsena voara-maso ho an’ny kakao.
👉VAKINANKARATRA: Azo hohanina tsara ny Ronono Mandry Mamy vokarin’ny Orinasa Socolait. Izany no vokatry ny fakàna singa sy fitiliana natao tao amin’ny laboratoaran’ny ACSQDA nanoloana ny fitaraiana hita teny amin’ny tambazotran-tserasera. Singa roa samihafa moa no nalaina tamin’izany ka ny iray singa nalaina tamin’ireo Ronono Mandry Mamy efa niparitaka teny an- tsena ary ny iray kosa dia singa nalaina tamin’ny vokatra vao novokarina farany.
👉ATSIMO ANDREFANA: Tanteraka Alatsinainy faha 19 Febroary 2024 , tao amin’ny Biraon’ny Faritra Atsimo Andrefana , ao Toliara ny famindram-pitantanana arak’asa teo amin’ny Talem-paritry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra (DRIC) teo aloha Tovonjatovo Séraphin sy ny vaovao Razafinimaro Jocelin Richard. Nitarika izany ny Governoran’ny Faritra Atsimo Andrefana. Tonga nanotrona ireo manampahefana sy olo-manankaja samihafa ary ireo mpiara-miasa eo anivon’ny DRIC, ny CCI ary ny Tetik’asa PTASO .
Sary nomena

Vous aimerez aussi...