Vaovao Songadina avy any amin’ny faritra Ihorombe, Amoron’ i Mania ary Bongolava

👉IHOROMBE: Nampahafantarina sy nampahatsiahivina an’ireo mpisehatra ny Lalàna mifehy ny asa fanangonam-bokatra sy ny Didim-pitondrana noraisina teo anivon’ny Faritra momba izany. Tanjona ny hidiran’izy ireo anatin’ny ara-dàlana. Notsindriana manokana tamin’izany ny mikasika ny voanjo sy ny vary izay vokatra isan’ny mampiavaka ny Faritra Ihorombe. Maro tamin’ireo mpanangom-bokatra no namaly ny antso tamin’ity fivoriana notarihin’ny avy ao amin’ny Faritra sy ny Fitaleavam-paritra (DRIC) tao amin’ny biraoon’ny CCI ny 12 Avrily 2024 ity.
👉AMORON’I MANIA: Mpikambana 26 ao amin’ny Orinasa kaoperativa EZAKA any amin’ny Kaominina Ambondromisotra Distrikan’Ambatofinandrahana no nizaràna fahalalàna momba ny fitantanana orinasa kaoperativa sy ny toetsaina mpandraharaha ny 11 Avrily 2024. Nidina tany an-toerana nifanatrika tamin’ireto tantsaha mpisehatra amin’ny fambolena sy fiompiana ireto ny ekipan’ny DRIC. Natolotra azy ireo ny taratasy manamarina ny fijoroan’ny orinasa kaoperativany taorian’izany.
👉BONGOLAVA: Tafatsangana any Kofay Kaominina Fihaonana sy any Ankazondrano Kaominina Soanierana ny orinasa kaoperativan’ny mpamokatra katsaka sy mpanangom-bokatra. Nifanome tanana ka nahatongavana tamin’izao dingana izao ny DRIC Bongolava sy ny mpiara-miombon’antoka aminy toy ny Orinasa LFL, ny Fikambanana FIVATO ary ny Baobab Banque. Velom-pisaorana ny Minisiteran’ny Fampiroborobona ny indostria sy ny Varotra (MIC) ny tantsaha noho izao fanakaikezana azy ireo izao.

Source: DRIC

Vous aimerez aussi...