Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra Itasy.

Nanaovana fanamarinana ny fitaovam-pandrefesana ao Miarinarivo
Zon’ny mpanjifa ny misitraka entana mifanaraka tsara amin’ny filàny. Ao anatin’izany ny fampiasana fitaovam-pandrefesana ara-dalàna sy manaraka ny fenitra. Nidina teny an-tsenan’i Miarinarivo nanamarina ny fitaovam-pandrefesana ny ekipan’ny DRICC Itasy ny 26 janoary 2022. Tomombana tsara avokoa ireo fitaovana toy ny kapoakam-bary.
Miezaka hatrany ny DRICC manerana ny Nosy mijery ny tombontsoan’ny mpanjifa amin’izao vanim-potoana maintso ahitra izao.

Vous aimerez aussi...