Vaovao Songadina avy any amin’ny faritra Menabe, Bongolava sy Vakinankaratra

👉MENABE: Olona 85 mivelona amin’ny fanjonoana, fanangonana hazan-dranomasina sy fanodinana azy ho trondro nasaly no nivondrona anaty kaoperativa. Tafantsangana ny 27 Jolay 2022 tao Betania, nosy kely tsy lavitra an’i Morondava ny Kaoperativa “Tsinjoriaky”. Nomena fampiofanana mikasika ny lalàna mifehy ny kaoperativa sy ny fiainana anaty kaoperativa ireo mpikambana.
👉BONGOLAVA: Kaoperativa 8 no nisitraka fiofanana tany amin’ny faritra Bongolava ny 19 sy 20 Jolay 2022. Tao Bongakely-Besaiky kaominina Fihaonana no nandray izany ny kaoperativa 5 misehatra amin’ny fambolena fary, fiompiana akoho gasy nohatsaraina sy fiompiana trondro. Ny kaoperativa 3 misahana fiompiana kisoa, akoho sy fambolena voankazo kosa dia tao Tsaramandroso Fihaonana ihany koa no navondrona. Fiaraha-miasa tamin’ny Tetik’asa Vahatra moa izany rehetra izany.
👉VAKINANKARATRA: Nampahafantarina ny 22 Jolay 2022 ny Tranonkala “e-toolia” hanamorana ny fidirana amin’ny fandraharahana eo amin’ny toe-karena manga sy toe-karena maitso. Ny EDBM Antsirabe no tompo-marika tamin’izany.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...