Vaovao songadina avy any amin’ny faritra Menabe, Vakinankaratra ary Itasy

👉MENABE : Natomboka ny herinandro lasa teo ary haharitra tapa-bolana ny fitsarana ireo fitaovam-pandanjàna ao amin’ny Distrikan’i Morondava. Mahatratra 180 isa ireo fitaovana ireo raha 49 kosa ireo efa vita fitsarana araka ny nambaran’ny Fitaleavam-paritra any an-toerana. Marihana fa miaraka amin’ny ekipa mandrakariva ireo mpanamboatra fitaovam-pandanjàna nahazo fankatoavana avy amin’ny MICC isaky ny fidinana eny amin’ny tsena.
👉VAKINANKARATRA : Tontosa ny 06 avrily 2022 lasa teo ny fampiofanana kaoperativa iray misehatra amin’ny fambolena tsaramaso, katsaka, soja, voanjobory ary koa amin’ny fiompiana akoho sy omby vavy be ronono. Ity kaoperativa ity dia manome asa raikitra ho an’ny tokantrano miisa 18 ao amin’ny Distrikan’Antsirabe I, Fokontany Andohasahabe.
👉ITASY : Natomboka ny herinandro lasa teo ny fampiofanana sy fanamafisana traikefa ho an’ireo tanora mpanodina voankazo sy legioma ao anatin’ny JETPra (Tanora mpanao asa fanodinana ny vokatry ny fambolena ao Arivonimamo). Tantsoroka izay mikendry ny fampivondronana ireo tanora mpandraharaha ireo anaty kaoperativa ara-dalàna. Marihana fa haharitra 10 volana ny tantsoroka ataon’ny ekipan’ny Sampan-draharahan’ny Fampiroboroboana ny Indostria any Itasy miaraka amin’ny fandaharanasa FORMAPROD EPIR AIS.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...