Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra Menabe, Vakinankaratra sy Betsiboka

👉MENABE: Nila fanamboarana avokoa ny 102 amin’ireo fitaovam-pandanjana 114 notsaraina tany amin’ny distrikan’i Belo sur Tsiribihina. Kaominina telo moa no natao ivo nanatanterahana ny asa ka manatona ao ireo kaominina manodidina rehetra. Nofarana tamin’ny Sabotsy 30 Avrily 2022 teo ity hetsika fitsarana fitaovam-pandanjana sy famarana ity.

👉VAKINANKARATRA : Manamafy ny fanaraha-maso ny fisian’ny iôda sy fluor amin’ny sira ny DRICC. Teny amin’ireo mpikarakara ny tahirin’entana ao Antsirabe no nidinan’izy ireo niaraka tamin’ny ekipan’ny I-team Vakinankaratra. Telo andro nofarana ny 29 Aprily lasa teo ny fidinana fanaraha-maso.

👉BETSIBOKA: Tsara ny voka-bary. Tsy misy atahorana ny mety tsy ho fahampian’ny vary amidy raha ny voalazan’ny mpanangom-bokatra ao Betsiboka, tafaresaka tamin’ny ekipan’ny DRICC. Manana tahiry betsaka izy ireo amin’izao fiakaran’ny vokatra izao.

Sary DRICC

Vous aimerez aussi...