Vaovao Songadina avy any amin’ny faritra Menabe, Vakinankaratra sy Sofia.

👉MENABE : Nivondrona anaty kaoperativa ireo mpisehatra amin’ny fitaterana an-dranomamy, an-dranomasina ary an-tanety any amin’ny distrikan’i Belo Tsiribihina. Tafatsangana ny Talata 16 Aogositra 2022 lasa teo tany an-toerana ny kaoperativa KO.SKI.MAT. Natolotra ny taratasy fanamarinam-piraketana rehefa nahavita ny fihofanana momba ny lalàna mifehy sy ny fiainana anatin’ ny koperativa ny mpikambana.
👉VAKINANKARATRA: Tafapetraka tamin’ny herinandro eo anivon’ny faritra Vakinankaratra ny Komitim-paritra momba ny sira (CRS). Hiandraikitra ny fanabeazana sy fanentanana ary ny fanaraha-maso ny fisian’ny ioda sy fluor amin’ny sira ity rafitra ity no sady hamolavola koa ny paik’ady hoentina hanatanterahana izany. Manana solotena roa ao amin’ny CRS ny DRICC.
👉SOFIA: Nisokatra ny Alatsinainy 15 Aogositra 2022 teo ny fanoratana anarana ho mpifidy izay ho mpikambana maharitra any amin’ny CCI Antsohihy. Nanomboka araka izany ny fanentanana, fanisana, fampidirana ireo nahafeno fepetra ho ao anaty lisitry ny mpifidy. Ny 19 Novambra 2022 no vaninandrom-pifidianana.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...