Vaovao Songadina Faritra Amoron’i Mania

Fiarovana ny mpanjifa manoloana ny vidin’entana tao amin’ny Renivohitry ny Faritra Amoron’i Mania.
Marin-toerana ny vidin’ireo entana ilaina andavanandro. Ho an’ny vary manokana, marihana fa efa manomboka miakatra ny vary vao any Ambondromisotra sy Soavina ao amin’ny Distrika Ambatofinandrahana. Nisy ihany koa ny fihaonana tamin’ireo mpanao gazety tao an-toerana hampitaina ireo vidin’entana ireo ho an’ny mpanjifa.
Sary DRICC Amoron’i Mania

Vous aimerez aussi...