Vaovaon’ny faritra : Bongolava

Atrik’asa fampiofanana ireo kaoperativa sangany tao amin’ny faritra Bongolava sy Itasy
Ny NCBA-Clusa (Kaonfederasiona misahana ny Kaoperativa avy any Kanada) niara-niasa tamin’ny Foibem-pitondram-paritry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana – Bongolava, niaraka tamin’ny Foibem-pitondrana misahana ny Fampiroboroboana ny Fandraharahana (DPE) ao amin’ny MICA dia nanatanteraka atrikasa fanofanana ireo kaoperativa sangany miisa telo eto amin’ny Faritra Bongolava sy Itasy : MADA OMBY, TSABROSE, COAGRI, ny 27 hatramin’ny 29 janoary 2019 teo, tao amin’ny Lapan’ny Diosezy Tsiroanomandidy.
Ny tanjon’ny fampiofanana dia ny hanamora ny fivoaran’ireo kaoperativa sy ny fomba hanatsarana ny fitantanan’izy ireo.
Andriamatoa RAHERISON Andrianantenaina Liva, Talem-paritry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana – Bongolava no nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny atrikasa ary Andriamatoa RAKOTOHAVANA Malalaharijaona Fanoela Sekretera Jeneralin’ny Prefektioran’ny Tsiroanomandidy kosa no namarana izany tamin’ny alalan’ny lahateny famporisihana ny rehetra mba hilofo amin’ny fandraharahana. Izy dia nisaotra ihany koa izay rehetra nanomana noho ny finiavan’izy ireo.

Vous aimerez aussi...