Vaovaon’ny faritra Diana:VARY TSINJO 500 taonina hamatsiana ny Faritra Diana amin’ny vidiny 600ar ny kapoaka

Manatsara amin’ny fahefa-mividin’ ny mponina ny fisian’ny Vary TSINJO eny an-tsena . Tafapaka eny amin’ny Faritra Diana ny fanatsarana ny fiainan’ny mponina. Notsinjaraina ho an’ny mponina Ambilobe sy Antsiranana ny vary tsinjo tonga. Samy hahazo 250 taonina avy izy ireo . Mbola misy Vary Tsinjo ho avy any an-toerana amin’ity herinandro ity. Niaraka nitsena ny fahatongavan’ny Vary tamin’ny Solombavambahoaka any an-toerana ny DRICC Diana. Nankasitraka ny Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana ny mponina amin’izao hetsika fanampiana ny sosialim-bahoaka izao.

Vous aimerez aussi...