Varotra ivelany aty amin’ny tany afrikana andalam-pandrosoana: Anisan’ny vahaolana nivoaka tany Doha ny fampitomboana ny famokarana eto an-toerana sy ny fanamafisana ny tsena rezionaly toy ny ZLECAF

Manondrana vokatra tsy voaodina be dia be i Afrika, mila fotodrafitr’asa, mila alefahana ny sakana ara-barotra. Vahaolana amin’izany ny firosoana bebe kokoa amin’ny famokarana eto an-toerana mba hahavitan-tena ara-tsakafo, ny fanamafisana ny tsena rezionaly toy ny ZLECAF izay ahitana tombontsoa isan-karazany, ny fiezahana hanao varotra nomerika, ny fanamafisana traikefa, ny fampiakarana ny fanampiana ny firenena marefo, ny fampiroboroboana ny fanondranana entana izay ananan’ilay firenena tombontsoa sy ny fanondranana varotra servisy.

Nivoitra izany tamin’ny fihaonan’ireo mpiasam-panjakana ambony miandraikitra ny varotra ivelany avy amin’ireo firenena afrikana andalampandrosoana sy Haïti tany amin’ny foiben’ny firenena mikambana misahana ny toe-karena any Addis-Abeba, Etiopia, ny Talata 17 sy Alarobia 18 Janoary 2023.

Samy namaritra ny laharam-pahamehany ny firenena tsirairay ka avy amin’izany no ahafahana manampy azy satria ny paik’adim-pampandrosoana rehetra dia miainga avy amin’ny firesahana amin’ireo iantefan’ny fanampiana. Nisolo tena an’i Madagasikara tamin’ity fivoriana ity ny Tale Jeneralin’ny Varotra sy ny Fanjifana (DGCC) sy ny Talen’ny Varotra Ivelany (DCE) eto amin’ny Ministera (MICC).

Ny tanjon’io fihaonana io moa dia ny fanomanana ny fivoriam-be fahadimin’ny Firenena Mikambana ho an’ny tany andalam-pandrosoana any Doha, Qatar na PMA5. Ny hevi-dehibe nisongadina teto no ho entina any Doha Qatar. Ilay drafitr’asan’ny Doha 2022 – 2031 ho an’ny tany andalam-pandrosoana dia natao hanavaozana ny paik’ady eo amin’ny firenena marefo sy ireo mpiara-miombon’antoka mpamatsy vola ary tsy ho diso anjara amin’izany ny sehatra tsy miankina sy ny firaisamonim-pirenena.

Vous aimerez aussi...