Varotra ivelany

Nahazoana vola 600 tapitrisa dolara ny fanondranana lavanila nandritra ny taom-piotazana 2021-2022
Milanja 2400 taonina no vokatra lavanila naondran’i Madagasikara nandritra ny taom-piotazana 2021-2022. Misahana ny 25%n’ny fanondranana ataontsika ny seha-pihariana lavanila ka isan’ireo firenena lehibe mandray ity vokatra ity i Usa, France, Canada ary Allemagne. Hodinihana ny volana avrily ho avy izao ny vidin’ny lavanila maintso ho an’ny taom-piotazana 2022-2023.

Vous aimerez aussi...