Varotra sy fanjifana any amin’ny faritra: Mihaona mivantana amin’ireo mpandraharaha ara-barotra ny DRICC momba ny famerana ny vidin’entana.

👉VAKINANKARATRA : Ireo mpandraharaha ao amin’ny Kaominina Ambanivohitra Vinaninkarena sy Manandona no nandray ny ekipan’ny DRICC tamin’ny 21 sy 22 Aprily 2022 lasa teo. Nozaraina tamin’ireo mpandraharaha ireo ny vidin’entana tokony arahina ao amin’ny faritra Vakinankaratra. Miara-miasa akaiky amin’ireo lehiben’ny tsena sy lehiben’ny fokontany ny DRICC any an-toerana amin’ny fanaraha-maso ny fampiharana ny fepetra famerana ny vidin’entana ambony indrindra sy ny tombony azon’ny mpivarotra alaina.

👉ATSIMO ATSINANANA : Nidina teny amin’ireo tsena sy mpandraharaha ara-barotra ao Farafangana ny ekipan’ny DRICC. Nitondra fanazavana fanampiny mikasika ny vidin’entana eny anivon’ny faritra navoakan’ny Minisitera izy ireo tamin’ny Zoma 22 aprily 2022 teo. Hitohy ny fampahafantarana ny vidin’entana ary aorian’izay dia hisy fepetra horaisina amin’ny fampiharana izany.

Sary DRICC

Vous aimerez aussi...