Vary vokatra eto an-toerana: vary gasy 360 100 Taonina no vokatra azo tamin’ireo distrika 6 mandrafitra ny faritra Boeny tamin’ny taom-pambolena 2021-2022. Nahitana fidinany 200Ar/kg ny vidiny

Tsy misy atahorana ny famatsiana vary ho an’ny faritra Boeny. Maro amin’ireo faritra manodidina aza no mividy vary amin´ny faritra Boeny. Araka ny antontan’isan’ny DRAE Boeny dia mitontaly 360 100 Taonina ny voka-bary tao amin’ny faritra Boeny. Mbola maro ny tahirim-bary gasy fa eny anivon´ireo sompitra iombonana no tena ahitana izany.

Raha ny ao Mahajanga manokana dia eo amin´ny 178,4 Taonina eo ho eo ny tahiry misy eny amin´ny mpamongady sy mpaninjara.

Nisy fidinany 200Ar/kg ny vidin’ny vary gasy farany ambony eny amin’ny mpaninjara. Izany hoe 700Ar-750Ar/kapoaka na 2400Ar-2600Ar/kg.

Momba ny vary nohafarana kosa dia 9016 Taonina ny tahiry misy amin´ireo mpanafatra sy ny mpamongady. Tsy nahitana fiovana ny vidiny eny amin´ny mpaninjara : 650Ar-700Ar/kapoaka na 2300Ar-2400Ar/kg.

Sary DRICC

 

Vous aimerez aussi...