Voahaja ny vidin’ny entana nifanarahana, tsy nisy ny fanararaotana na dia teo aza ny voina noho ny toetr’andro.

« Tsy nisy fiantraikany amin’ny fahefa-mividin’ny mpanjifa ny vidim-bary », hoy ny solotenan’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa, noho ny fisian’ny vary tsinjo amin’ny vidiny ara-drariny.
Niaraka nidina teny amin’ny tsenan’Ambodin’Isotry sy Ambodivona tamin’ny delegasiona notarihin’ny Sekretera Jeneralin’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana, Herinaina Ramananarivo ireo solontenan’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa. Nijery manokana ny fivoarana sy ny toetry ny vidin’entana ilaina andavan’andro noho ny firotsahan’ny orana. Nahavelombolo ireo mpanjifa ny fahitana ny fandraisan’ny Minisitera andraikitra amin’ny fanaraha-maso ireo tahiry misy eo anivon’ny mpivarotra ary koa hisorohana ny mety ho fanararaotana. « Ampy ny tahiry, tsy tokony hisy ary tsy ho ekena ny fiakaran’ny vidin’entana », hoy ny Sekretera Jeneraly Heriniaina Ramananarivo. Efa notsinjaraina eran’ny tanàna ny vary tsinjo. Ampy ny vokatra ilaina andavanandro (PPN) ka tsy tokony hisy hampanahy. Nanentana ireo mpivarotra hitsinjo hatrany ny mpiara-belona manoloana izany ireo delegasiona. Ary entanina ny rehetra hampandre raha misy, sanatria, halaim-panahy hanararaotra na hanitrika entana.
Manohy ny fanamafisana ny lalan’ny fitsinjarana ireo entana ilaina andavanandro ny tompon’andraikitry ny Minisitera manerana ny Nosy.

Vous aimerez aussi...