Vokatra fanondrana: Nihaona tamin’ny Minisitra Edgard Razafindravahy ireo solontenan’ny mpamboly lavanila

Ny mpamokatra no eny ifotony, akaiky ny tany, tompon’ny tany ambolena lavanila, ary izy ireo koa no mahay ny 100%-n’ny asa famokarana lavanila, hoy ny Ministra. Tsy mandeha ny firenena raha tsy eo ny mpamboly. Tokony manendry solon-tena afaka hiaro azy sy hitondra ny teniny ary tonga manatrika ny fivorian’ny komity isan-tsokajiny ny mpamokatra lavanila. Tokony ny mpamboly ihany koa no mamaritra ny fotoana, ny toerana, ary ny zavatra resahana amin’ny fivorian’ny CNV na Filankevi-pirenen’ny lavanila.
Raha toa tafidina 20.000Ar ny kilaon’ny lavanila dia satria misy foana ny mivarotra amin’izany vidiny izany, na dia efa noferan’ny Fanjakana ho 75.000Ar aza izany. Ny mpanelanelana no mahazo tombony.
Zava-dehibe ny fivoriana tahaka izao, satria ny ho avin’ny lavanila no dinihana. Raha mahatsiaro fijaliana loatra ny mpamboly dia hihena ny vokatra, ary hiharatsy. Madagasikara anefa no mpamokatra lavanila voalohany indrindra eran-tany. 2.357T no nahondran’ny Firenentsika hatramin’izao, nefa mbola mitohy izany fanondranana izany. Marihana fa manodidina ny 3000T eo ny totalin’ny vokatra avy amin’ny firenena rehetra mitambatra. Hiaraka isika hoy ny Ministra hiaro ny vidin’ny lavanila, teo ampamaranana.

Vous aimerez aussi...