Vondrona iraisam-pirenena ho an’ny varotra : handalo fitsirihana ny politika ara-barotr’i Madagasaikara

Ho tsarain’ireo firenena mpikambana rehetra ao amin’ny Vondrona iraisam-pirenena ho an’ny varotra (OMC) ny politika ara-barotsika malagasy ary ao anatin’ny mangarahara tanteraka no hanaovana izany. Ho fanomanana ny andiany fahaefatra momba ny fitsirihana ny politika ara-barotr’i Madagasikara any amin’ny OMC no nanatontosana ny fivoriana omaly Talata 23 Aogositra 2023. Nohararaotina koa ny fampahafantarana ny rehetra ny Fihaonambe ministerialy andiany faha-13 izay hatao amin’ny herintaona.
Nasaina tamin’ny fivorina omaly ny avy amin’ny Sehatra tsy miankina sy ireo sampandraharaham-panjakana samihafa indrindra voakasiky ny politika ara-barotra. Mpiara-miombon’antoka tamin’ny fanatanterahana izany ny PNUD. Ny MICC moa no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fandrindrana ireo asa hotanterahina mialoha sy mandritra ny fitsirihana ny politika ara-barotra.
Nivoitra nandritra ny ady hevitra ny fangatahan’ireo sehatra tsy miankina ny hanaovana fivoriana manokana ho azy ireo mahakasika ny EPC sy ny Fihaonambe ministerialy andiany faha-13. Teo ihany koa ny fangatahana avy ao amin’ny Minisitera misahana ny Jono amin’ny hanantontosana fivoriana iarahan’ ny roa tonta mahakasika ny Fifanarahan’ny OMC mikasika ny jono.
Sary DCE

Vous aimerez aussi...