📢 NIDINA NY VIDIM-BARY VOKATRA ETO AN-TOERANA

Tao aorian’ireo nametrahana ny fepetra hentitra dia tsikaritra nandritra ny fitsirihana ara-barotra nataon’ny teto anivon’ny minisitera anio fa manomboka mihena ny vidim-bary vokatra eto an-toerana. Teny amin’ny faritra Talatamaty no nahitana izany fidinana izany ka manodidina ny 2400Ar hatramin’ny 2900Ar ny vidin’ny kilao amin’ny vary vokatra eto an-toerana.

Vous aimerez aussi...