Fivoriambe faha-18 ny ONUDI

Nanatrika ny fikaonandoha andiany faha-8 ny firenena andalam-pandrosoana tany ABU DHABI, niaraka tamin’ny filohan’ny Repoblikan’ny Madagasikara, ny Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana , ramatoa Lantosoa RAKOTOMALALA, nandritry ny fivoriambe faha-18 ny ONUDI. Mbola nohamafisina fa isan’ny laharam-pahamehana ho an’i Madagasikara ny fampiroboroboana ny indostria. Tamin’izany no nanamafisany fa ny fampandrosoana any Madagasikara dia tsy maintsy mifototra amin’ny fampandrosoana ny lafiny ara indostria. Ny fanamby dia ny hampitombo hatramin’ny 25% ny anjaran’ny indostria ao amin’ny harin-karena faobe hatramin’ny taona 2025. Tafiditra ho fanatanterahana izany ny fandaharan’asa momba ny fampivoarana ny sehatra indostrialy eny amin’ny faritra 22. Tanteraka mandritra ity fihaonam-be ity moa ny fanaovan-tsonia famatsiana mitentina 35 tapitrisa dolara. Voalohany ary sambany eo amin’ny tantara no nahazo famatsiam-bola avy amin’ity sampan-draharaha ao anatin’ny firenena mikambana ity i Madagasikara. Fifanarahana izay entina hamatsiana tetikasa maro toy ny orinasa madinika mpanao siramamy any Mahajanga sy Fort Dauphin, ny fanamboarana centrale hydraulique any Bongolava sy SAVA ary ny famatsiana herinaratra hoana orinasa madinika sy salantsalany.

Vous aimerez aussi...