Vaovao Songadina avy any amin’ny faritra Ihorombe, Menabe sy Vakinankaratra

👉IHOROMBE: Nidina tany amin’ny distrikan’i Ivohibe sy ny distrikan’i Iakora ny Komity manokana mpikarakara ny fifidianana izay ho mpikambana maharitra ao amin’ny CCI any amin’ny faritra Ihorombe. Ny 22 sy 23 Septambra 2022 lasa teo no nanatanterahana izany ka nampahafantarana ny fizotran’ny fifidianana ary ireo tombotsoa azo amin’ny fidirana ho mpikambana ao anatin’ny CCI. Nentanina koa ireo mpandraharaha ara-toekarena hisoratra anarana ao anatin’ny lisitry ny mpifidy sy hirotsaka ho fidina.
👉MENABE: Notontosaina ny 15 Septambra 2022 ny atrikasa fahatelo tamin’ity taona ity nataon’ny Vondrona misahana ny fanaraha-maso sy fanombanana any anivon’ny faritra (GRSE) momba ny ady amin’ny tsy fanjarian- tsakafo. Tafiditra ihany koa anatin’ny asa fiarovana ny zon’ny mpanjifa moa izany toy ny fanasiana ioda ny sira izay hamidy eny amin’ny tsena sy ny fanaraha-maso akaiky izany. Anisan’ny mandrafitra izany moa ny avy amin’ny DRICC Menabe.
👉VAKINANKARATRA: Ho an’ny faritra Vakinankaratra dia ny 13 Septambra 2022 no nanaovana ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny GRSE tao Antsirabe. Nanatrika izany ny DRICC. Nandritra io fotoana io no namaranana ny fanangonana ireo antontan-kevitra sy antontan’isa rehetra tamin’ireo sampan-draharaha voakasiky ny fampanjarian-tsakafo ao amin’ny Faritra ho an’ny taona 2021.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...