Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra Menabe sy Sofia

👉MENABE: Kaoperativa roa no tafatsangana. Raha misehatra amin’ny fambolena, fanangonana ary fanodinana voanjo ny Kaoperativa Soamiranga ao Anjamagnitsy Belo sur Tsiribihina dia ny fanangonana hazan-dranomasina no sahanin’ny Kaoperativa Miraifo 2 ao Belo sur mer. Nomena azy ireo ny fanamarinana maha-ara-dalàna azy taorian’ny fampiofanana.

👉SOFIA: Navaozina ny biraon’ny CRV (Filan-kevi-paritra momba ny lavanila). Fantatra avokoa ireo mpikambana. Ny ampitson’io ihany, ny 30 Aprily 2022, dia efa nivory niaraka tamin’ireo Ben’ny tanànan’ireo kaominina mpamokatra lavanila any amin’ny Faritra Sofia ny birao. Tanjona ny handrindrana sy hanaraha-maso ny tsenan-davanila maitso amin’ity taom-piotazana ity.

Sary DRICC

Vous aimerez aussi...