Vidim-piainana:Mandray ny fepetra tandrify azy ny MICC

Nanomboka tamin’ny taona 2005 dia nalalaka ny vidin’entana (liberté des prix). Tsy afaka nametra izany intsony ny Fanjakana araka ny Lalàna laharana 2005-020 momba ny fifaninanana. Ny lalànan’ny tolotra sy tinady no iainana eny an-tsena.
Na izany aza dia miezaka mamaly ny filàn’ny mponina andavanandro ny Fanjakana satria izay no azony atao. Raha ny volana Janoary sy Febroary 2022 lasa iny dia tafakatra 241 977taonina ny Vary nafarana raha 553 135taonina izany nandritra ny taona 2021. Fanafarana entana izay nahitana vokany satria na samihafa aza ny vidin’ny vary dia misy ny safidy amin’ny vary tsinjo. Naverina nosokafana ny tsena mora ho an’ireo tena sahirana. Toy izany koa ny simenitra nafarana izay tsy tokony hihoatra ny 30 000Ar hoy ny Minisitra Edgard Razafindravahy. Andrasana ho tonga amin’ny voalohandohan’ny volana Aprily izao koa ny siramamy na niakatra avo telo heny be izao aza ny saram-pitaterana ireo entana afarana ankehitriny.
Tsikaritra kosa fa miova saika ho isan’andro ny vidin’entana, tsy fanta-pototra, hatramin’ny legioma sy hena nefa tsy tataovan-ketra sy haba ary sarany toy ireo vokatra afarana. Manohy ny fanaraha-maso sy fitsirihana anirahan’ny lalàna azy ny MICC ho fiarovana ny mpanjifa amin’izay mety ho fanararaotana.
Sary maneho ny hetsika natao teto anivon’ny MICC

Vous aimerez aussi...