đź“Ł Vaovaon’ny faritra : Sofia

Notontosaina ny 13 febroary, ny fivoriana niarahan’ny DRICA Sofia tamin’ ireo mpivarotra ambongadiny sy ny mpanangom-bokatra vary any Antsohihy.
Noresahana nandritra izany fivoriana izany ny mahakasika ny vidin’entana ilaina maika (PPN) sy ny momban’ny tahirin’entana, ny fananganana vovonana manara-maso ny fitsinjaram-barotra izay voafaritra ao amin’ny didim-pitondrana iraisan’ny ministera laharana faha 25545/2016 mikasika ny fananganana sy fampandehanan-draharaha ny vovonana mpandrindra ny fanaraha-mason’ ny fitsinjarana ny entana ilaina maika.
Raha ny mahakasika ny vidin’entana dia nambara sy nazavaina ny tsy maintsy hisian’ ny fanaraha-maso akaiky ny vidin’entana, sy ny fametrahana ny vidin’entana, mba hialana amin’ny fitomboan’ny vidin’entana sy ny fanararaotana ny mpanjifa.
Noho izany dia niara nanaiky ny rehetra fa samy hiezaka hanaraka ny lamina izany.
Momba ny tahiry indray dia saika efa manao tatitra momban’ny tahiry eny amin’ny DRICA avokoa ireo mpivarotra ambongadiny any an-toerana.

Hita araka izany fa efa misy fihenany ny vidin’entana sasantsasany any Antsohihy, noho ny fanaraha-maso, sy ny fanentanana matetika ataon’ny tompon’andraikitra amin’izany. Toy izao ny vidin’entana hita any an-toerana :
• ny menaka 92 000 ariary ny bidao dia lasa 90 000 ariary, na 4800 nidina ho 4600 ariary ny litatra,
• ny vary gasy fotsy kosa dia manodidina ny 108 000 hatamin’ny 120 000 ariary ny iray kitapo izay milanja 60 kilao, raha toa ka 550 sy 600 ariary ny izay kapoaka,
• vary avy any ivelany kosa dia 85 000 ariary ny iray kitapo raha toa ka 500 ariary ny kapoaka
• siramamy avy any ivelany kosa dia manodidina ny 120 000 sy 130 000 ariary ny iray kitapo raha toa ka 2400 sy 2600 ariary ny iray kilao,
• siramamy avy eto an-toerana 117 000 ariary ny iray kitapo,
• lafarina 108 000 hatamin’ny 120 000 ariary ny iray kitapo raha toa ka manodidina ny 2200 ka hatramin’ny 2500 ariary ny kilao

Sary DRICA Sofia

Vous aimerez aussi...