Fanaraha-maso ara-barotra

Ny MICA dia mametraka hatrany ny fiarovana ny mpanjifa ho lohalaharana ao anatin’ny andraikitra izay sahaniny. Raha vao naharay fiantsoana ny avy eto anivon’ny minisitera ny amin’ny fisiana entana efa lany daty teny amina tsena iray teny Anosibe ary entana ahiana ao amina fanobiana entana teny Antohomadinika dia nidina teny ifotony ary nanao ny fisavana rehetra manaraka ny lalàna mazava tsara. Nahitana entana efa lany andro toy ranom-boankazo vovony amin’ny boritra teny amin’ilay toeram-pivarotana. Teo no eo dia niroso tamin’ny famehezana ny tranom-barotra sy ny fanobiana entana ny minisitera ary nogiazana avokoa ireo entana lany andro. Efa an-dalana avokoa ireo fomba famotopotorana sy fanadihadiana rehetra mikasika ireo entana ahiana ireo ihany koa amin’izao fotoana izao.
Eto ny MICA dia manentana sy manasa ny tsirairay handray andraikitra hiantso avy hatrany ny minisitera raha vao mahatsikaritra entana ahiana ho lany andro na efa simba amidy eny an-tsena ho fiarovana ny mpiara-belona.

Vous aimerez aussi...