Fiaraha-miasa eo amin’ny Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) sy ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana (MICA)

Fiaraha-miasa eo amin’ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ho an’ny fampandrosoana ny indostria eto Madagasikara
Tontosa ny 20 Oktobra 2020 ny fanaovan-tsonian’ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) sy ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana (MICA) ho fampandrosoana indostria eto Madagasikara indrindra eny anivon’ny distrika.
Ho an’ny MICA tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanatanterahana ny Velirano 7 napetraky ny Filoham-pirenena ny famokarana sy ny fanodinana vokatra eny ifotony amin’ny alalan’ny tetikasa ODOF « Distrika Iray Indostria Iray » imasoan’ny minisitera. Teboka lehibe ao anatin’izany ny fampiroboroboana ireo vokatra Vita Gasy sy ny famerenana ny fanjifana ny Vita Gasy amin’ny alalan’ny « Label Malagasy Ny Antsika ».
Ireo indostria madinika sy salantsalany izay hipetraka eny anivon’ny distrika amin’ny alalan’ny tetikasa ODOF dia hisitraka fanohanana ara-teknika avy amin’ny SIM ary fanampiana ara-pitaovana ho amin’ny fanodinana vokatra avy amin’ny MICA. Maro ny hetsika izay iarahan’ny MICA sy ny SIM ny amin’ny fampiroboroboana ny vokatra Vita Gasy izay hotanterahana eny amin’ny tranombarotra lehibe sy salantsalany ary ny tsenakely. Misy ihany koa ireo lalao arahina amin’ny pejy Facebook ny SIM sy ny Malagasy Ny Antsika
«Manjifa ny Vita Gasy aho, tombony ho an’ny rehetra. »

#MalagasyNyAntsika

 

Vous aimerez aussi...