FANATSARANA NY TONTOLON’NY FIFANAKALOZANA ARA-BAROTRA ETO MADAGASIKARA

Notanterahina omaly 18 marsa 2021 ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo tetikasa miisa roa mikasika ny fanatsarana ny tontolo ara-barotra eo amin’ny orinasa mandinika sy vaventy dia ny tetikasa « ePhyto » izay hibanjina manokana ny famokarana nomerika ireo « certificats phytosanitaires » sy ny tetikasa « décisions anticipée » izay fitaovana fanasokajiana ny sandan’ny fadintseranana tsy maintsy haloan’ny orinasa iray mialohan’ny fanondranana na fanafarana entana. Nanamafy izany fanolorana izany ihany koa ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana fanatanterahana ireo tetikasa voalaza etsy ambony ireo teo amin’ny « Comité National de Facilitation des Échanges » sy ny « Alliance Mondiale ». Ireo tetikasa ireo dia fitaovana manafaingana sy manamora ireo dingana ara-panjakana sy ara-barotra tsy arahinan’ny orinasa.
Nambaran’ny Tale misahana ny Varotra Ivelany eto anivon’ny MICA izay ao anatin’ny filoha miara-mitantana ny CNFE fa hanafaingana ihany koa ny fifanakalozan’i Madagasikara ara-barotra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izao dingana izao ary koa mitondra fanamaroan-karazana eo amin’ny fanondranana ataon’i Madagasikara.

Vous aimerez aussi...