Fanavaozana ny mpikambana ao amin’ny governemanta : voatsodrano hanohy ny asa ny Minisitra Edgard Razafindravahy

Nohavaozin’ny Filoham-pirenena ny fitokisana efa napetrany tamin’ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana. Manohy ny asa efa natomboka Andriamatoa Edgard Razafindravahy ho fanatanterahana ny Velirano 7 sy Velirano 9. « Manana andraikitra makadiry ny Fitalevam-paritra. Ny Fitalevam-paritra no any ifotony. Aoka tsy hiandry ny minisitera foibe ianareo (amin’izay asa tandrify anareo)”, hoy izy androany Alakamisy 17 Marsa 2022 raha nivory niaraka tamin’ny mpikambana ao amin’ny Staff nitarina tamin’ireo lehiben’ny Sampan-draharahan’ny minisitera manerana ny nosy.
Tetik’asa iray anisan’ny goavana sahanin’ny MICC ary iandrasana vokatra ny fametrahana ny TANINKETSA INDOSTRIALY (Zones Pépinières Industrielles). Vatsiana fitaovana ny kaoperativa ivondronan’ny tantsaha mpamokatra ahafahany manodina ny vokatra eo an-toerana ihany. Hanana indostria madinika ny tanàna hamatsiana ny mponina ao aminy sy manodidina ary hitombo ny fidiram-bola noho ireo vokatra voahodina amidy amin’ny tsena aty an-drenivohitra.
Etsy ankilany dia manohy miatrika ny fiakaran’ny vidin’entana sy ny vidim-piainana nanomboka tamin’ny nisian’ny krizy ara-pahasalamana nivadika ho krizy ara-toekarena , tonga amin’izao adin’i Russie sy Ukraine izao ny MICC amin’ny maha-minisitera misahana ny varotra sy fanjifana azy. Ny 80%-n’ny entana ilaintsika dia mbola afarana avy any ivelany. Mijery lavitra ary mandray fepetra mialoha ny Minisitra Edgard Razafindravahy toy izay efa natao tamin’ny fitantanana ny famatsiana vary teto Madagasikara.
“Mahaleova, mahalasana Andriamatoa Minisitra amin’ny adidy aman’andraikitra ho an’ny firenena”.

Vous aimerez aussi...