Fiarovana ny mpanjifa manoloana ny fanararaotana ara-barotra

Nahazo fampitandremana ireo mpivarotra tetsy amin’ny Tsenan’i Soamanatombo sy Mahamasina
Tsikaritry ny ekipan’ny DPC misahana ny Fiarovana ny Mpanjifa eto anivon’ny MICC fa be loatra ny tombony alain’ireo mpivarotra amin’ny entana amidin’izy ireo indrindra ny siramamy sy lafarina. Omaly 07 Marsa 2022 dia nanentana ireo mpivarotra ny mpanara-maso ara-barotra hampidina izany tsy hampijaly ny mpanjifa. Nambaran’ny Tale misahana ny Fiarovana ny Mpanjifa tamin’ireo mpivarotra fa tsy tokony hihoatra ny 200ar isaky ny kilao ny tombony alaina amin’izany.
Tafiditra anatin’ny asa sahanin’ny DPC andavanandro ny fanentanana sy fanabeazana ny mpivarotra manoloana ny fitsipika ara-barotra arahina ho fiarovana ny mpiara-belona.
Sary DPC

Vous aimerez aussi...