FIvoriana ara-toekarena.

Ho fanohizana ny hetsika ho fiarovana ny mpanjifa, ny Foiben-draharaha misahana ny Fiarovana ny Mpanjifa (DPC) ao anatin’ny rafitry ny MICA dia manohy hatrany ny famaliana ny fangatahan’ireo mpanafatra entana hanao fivoriana ny 23 Oktobra.
Fotoana iray nahafahana nanentanana, nifanakalo hevitra ary nampahafantarana bebe kokoa ireo lamina tsara ho fantatra : amin’ny fomba fiasa, fifehezana ny ara-toekarena, torolalana eo amin’ny sehatry ny fanafarana entana ary ny fitiliana ao amin’ny laboratoara hatramin’ny famotehana ny vokatra efa lany daty, ankoatra ny fomba fitantanana isan-karazany izay niarahan’ny mpiara-miasa tato anivon’ny MICA sy ny sehatra tsy miankina ka noheverina ho zava-dehibe mba hialana amin’ny tsy fifankahazoana ary nahafahana nizara fanazavana fanampiny. Nizotra tsara tamin’ny tokony ho izy ny fivoriana eo amin’ny fanampiana ny sehatra tsy miankina sy ny fiarovana ny mpanjifa. Nambaran’ny Minisitra koa fa ilaina ny mametraka fifampiresahana madio eo amin’ireo mpisehatra ara-toekarena (fanjakana sy ny tsy miankina) mba hanohizana ny fanatsarana ny tontolo mifanaraka amin’ indostria ary hahafahana manara-maso ny fizotran’ny vokatra manomboka amin’ny fiaviany ka hatrany amin’ny fiafarany.

Vous aimerez aussi...