Fidinana tany amin’ny faritra SAVA.

“ Fanamafisana ny fandaharan’asa indostrialy any amin’ny faritra ” izany no isan’ireo tanjona napetraka ao amin’ny Velirano faha-7.
Arak’izany, ho fampahatsiahivana ny maha zava-dehibe ny fandraharahan’ ireo tanora sy ny vehivavy ary ny fandaharan’asa mahamatianina ho an’ny mpanao asa-tanana dia nidina tany amin’ny faritra SAVA, ny 24 Oktobra 2019 i Ramatoa Lantosoa RAKOTOMALALA, Minisitry ny MICA ho fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny “tsenabe ara- toekarenan’ny SAVA » tany an-toerana. « Ity tsenabe ity dia sehatra iray natokana indrindra ampisehoana ny harena misy ao amin’ny disitrika efatra tao amin’ny faritra SAVA, toy ny lavanila, ny voanio ary ny dipoavatra hitohizan’ny fanatsarana ny fifanakalozana ara-barotra », hoy Ramatoa Minisitra.

Vous aimerez aussi...