Madagasikara, voalohany eo amin’ny seha-pamokarana lavanila

Apetraka ao Antalaha ny Maison de la Vanille izay tafiditra ao anatin’ny paikady entin’ny fitondram-panjakana hampiroboroboana hatrany ny sehatry ny lavanila eto Madagasikara. Ho ivon-toeran’ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny resaka lavanila ity fotodrafitrasa vao hantsangana ity izay hametrahana ihany koa ny « conseil nationale de la vanille ». Ho hita ao avokoa ny laboratoara manarapenitra, ny « serre » sy ny « musée de la vanille » izay hirakitra ny vakoka sy tahirin-kevitra rehetra mikasika ny tantaran’ny lavanila teto Madagasikara. Ny tanjona hoy ny filoha Andry Rajoelina dia ny hitazomantsika ny maha voalohany an’i Madagasikara eo amin’ny seha-pamokarana lavanila. Nandritra ny fihaonany tamin’ireo mpisehatry ny lavanila indrindra no noresahany ireo vahaolana entin’ny fitondram-panjakana ho fampiroboroboana hatrany ity sehatry ny lavanila ity. Nisy fiantraikany tamin’ny vidin’ny lavanila teo amin’ny tsena iraisam-pirenena tokoa mantsy ny fisian’ny valan’aretina Covid-19. Nambaran’ny Filoham-pirenena nandritra ity fihaonana ity araka izany fa vonona tanteraka ny eo anivon’ny fanjakana hanampy ireo mpiantsehatra amin’ny lavanila eo amin’ny fitadiavana lalam-barotra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Lalam-barotra izay hametrahantsika ny vidin’ny lavanila ka tsy hahafaty antoka na ireo mpanondrana na ireo mpamokatra hoy hatrany Filoha. Apetraka ihany koa ny paikady miaraka amin’ireo tompon’andraikitra isan-tokony mba hiadiana amin’ny halatra lavanila. Niantso firaisan-kinan’ireo mpisehatra rehetra ny Filoha Andry Rajoelina mba hiaraka hitady vahaolana maharitra sy hiara hiasa ho fahombiazan’ ity seha-pamokarana izay isany mampiditra vola vahiny be indrindra ho an’ny toe-karena malagasy.

 

Vous aimerez aussi...