💥💥💥 Tontolon’ny fandraharahana

Ho fanohanana ireo koperativa dia nisy fiofanana nokarakarain’ny Foibem-pitantanana misahana ny fampiroboroboana ny fandraharahana (DPE) eto anivon’ny MICA tany amin’ny kaominina Ambohibary distrika Moramanga ny 09 sy 10 Septambra lasa teo.
Ireo mpikambana ao anatin’ny koperativa KOMAFI miisa 26 izay misehatra ao anatin’ny famokarana sy fanodinana ary fivarotana ireo vokatra toy ny vary, ny legioma, ny katsaka, ny voankazo, ny akoho amam-borona no nisitraka izany fiofanana izany. Ity farany izay niompana tanteraka momban’ireo

✅ foto-kevi-dehibe mifehy sy ijoroan’ny Koperativa;

✅ ny fomba fitantanana sy fampanaraha-drafitra ny orinasa Koperativa ary

✅ ny fanamafisana ny maha zava-dehibe ny fandraharahana ao anatin’ny koperativa. Notolorana mari-pakasitrahana araka izany ireo mpiofana ho fanamarihana ny fandraisan’izy ireo anjara.

 

Vous aimerez aussi...