Antenimieran’ny varotra sy indostria eto antananarivo:Voafidy ireo mpikambana maharitra 60 ao amin’ny CCIA

Ny 23 Septambra 2022 izao no ho tontosaina ny Fivoriambe hametrahana amin’ny fomba ofisialy ny ireo mpikambana maharitra ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria eto Antananarivo (CCIA). Efa fantatra ireo mpandraharaha 60 mpikambana maharitra ireo araka ny vokatry ny fifidianana notanterahina afak’omaly tetsy Antaninarenina. Izy ireo no hifidy ny birao. Ny birao indray kosa no hifidy ny ho filoha.

Vous aimerez aussi...