Asa Tana Maro

Notanterahina ny sabotsy faha 18 ny volana mey lasa teo ny asa Tagnamaro teo anivon’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa Tanana. Asa fanadiovana sy fandokoana ny toeram-piasana teny Ambohidahy no nentina nanombohana izany. Niara-nisalahy ny mpiara-miasa rehetra teo anivon’ny MICA, notronin’ireo antokon-draharaha eo ambanin’ny fiahian’ny minisitera. 
Ho an’ny MICA, dia notarihan-dRamatoa Minisitra Lantosoa RAKOTOMALALA izany, izay nanambara fa ity asa fanabeazana sy fanentanana ny mpiara-belona ity dia ho atao isaky ny sabotsy fahatelo ny volana.
Hafaliana sy haravoana no nanaovana ity hetsika voalohany tao Ambohidahy ity ary hotohizana amin’ireo toeram-piasana hafa izany.

Vous aimerez aussi...