ASATANANA, FANOITRA HO AN’NY FAMPANDROSOANA ARA-TOEKARENA

Tontosa anio ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fampirantiana nokarakarain’ny « Cluster Tsimoka» misehatra manokana amin’ny fampiroboroboana ny asatanana avo lenta (artisanat haut de gamme) vokarin’ireo vehivavy mpandraharaha mpanao asatanana tetsy Ivandry. Ny « Cluster Tsimoka » dia marihana fa mampivondrona ireo vehivavy mpanao asatanana avo lenta amin’ny faritra maro samihafa izay miara-miasa akaiky aminy.
Ny MICA dia manohana ny hetsika tahaka izao ho fanampiana ireo mpanao asatanana sy hanarenana ny ara-toekarena ao anatin’ny fiantrehana ny ady amin’ny valan’aretina Covid19 indrindra ihany koa eo amin’ny lafin’ny fanondranana ireo vokatry ny mpanao asatanana ireo.
Mitana anjara toerana lehibe ny asatanana eo amin’ny fampandrosoana ara-toekaren’ny firenena malagasy ka mendrika ny tohanana hatrany izany sehatra izany. Nambaran’ny Minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana nandritra ny fanokafana ity hetsika ity ihany koa fa eo andalam-pamolavolana ny boky firaketana ny asa na ny « registre des métiers » ary hivoaka tsy ho ela izany.

Vous aimerez aussi...