Fahadimy taonan’ny anmcc:Entanina hanjifa ny vokatry ny Indostria eto an-toerana ny malagasy

Famelabelarana narahina ady hevitra no nanohizana ny fanamarihana ny fahadimy taonan’ny ANMCC androany Alarobia 18 Mey 2022 tao amin’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria Antaninarenina.
Navoitran’ny Tale misahana ny Fisandratana ara-indostria (DEI) eto amin’ny Minisitera, Rakotoarivonona Njiva, ny anjara biriky entin’ny TANINKETSA INDOSTRIALY amin’ny toe-karentsika. Nitovy fijery ireo mpanatrika, na mpianatra eny amin’ny Ambaratonga ambony izy na solontena avy amin’ny kaoperativa, na ireo efa manana fifandraisana amin’ny ANMCC fa ny fanodinana ireo vokatra any amin’ny faritra no hitondra amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo.
Tanatin’ny faharesen-dahatra tanteraka indray kosa ny Tale jeneralin’ny ANMCC, Andriamatoa Barthélémy, raha nilaza ny fisian’ireo fepetra natao hisakanana ny fifaninanana tsy ara-drariny eo amin’ny vokatra vita eto an-toerana sy ireo afarana avy any ivelany. Ny fifaninanana madio eo amin’ny vokatra eny an-tsena no katsahina.
“Mba handaitra anefa ireo fepetra fiarovana ireo dia tokony hanjifa ny vokatry ny indostria vao ny mponina eto an-toerana”, hoy izy.

Vous aimerez aussi...