Famerenana ny hasin’ny lavanila avy eto Madagasikara

Hanolotra fehin-kevitra ny fivondronan’ny mpikarakara sy mpividy lavanila faritra Sava ( GPAS).
Tontosa ny fivoriana izay notarihan’ny Governora faritra SAVA niaraka tamin’ny Préfet avy any Sambava, ny solombavambahoaka voafidy ao Sambava sy Vohemar, ny ben’ny tanàna lefitra avy ao amin’ny kaominina ambanivohitra Sambava ary ny DRICC SAVA. Fanatsarana ity seha-pihariana voajanahary ity ny tanjona tamin’izany ary hijerena hatrany izay tombontsoan’ny ny faritra sy mponina ifotony.
Nandray anjara tamin’ny fivoriana moa ireo
mpandraharaha mpikarakara sy mpividy lavanila ary ireo mpiara-miombon’antoka ara-bola.
Araka izany nisy fehin-kevitra naroson’izy ireo hampilamina ny fihariana lavanila.
Hatolotra tsy ho ela ny fitondrana foibe izany fehin-kevitra izany.

Vous aimerez aussi...