Fampahatsiahivana ho an’ireo Orinasa afaka haba

Fampahatsiahivana ho an’ireo Orinasa afaka haba amin’ny fanaterana ny tatitry ny lahasa nandritra ny taona 2021 aty anivon’ny MICC sy ny EDBM alohan’ny 11 marsa 2022.

Vous aimerez aussi...