Fampiroboroboana ny fandraharahana

Natomboka anio 16 Novambra ka hifarana amin’ny 22 Novambra ho avy izao ny herinandro natokana ho an’ny fandraharahana (Global Entrepreneurship Week na GEW) ary nandraisana ny lohahevitra mikasika ny « Éducation-Ecosystème-Inclusion et Politique » mandritra ny hetsika ho tanterahana. Toy ny isan-taona dia firenena miisa 180 no miara-mientana mankalaza izany herinandro izany isaky ny herinandro fahatelon’ny volana Novambra. Ho an’i Madagasikara manokana dia vondrona miisa 20 eo ho eo no hiara-hietana amin’ny hetsika manodidina ny 17 isa momban’ny fampandrosoana ny tontolon’ny fandraharahana eo amin’ny tanora sy ny vehivavy Malagasy. Ireo hetsika ireo dia tsy hijanona eto Antananarivo irery ihany fa hivelatra any amin’ny faritra Sainte Marie sy Mahajanga. Marihana ihany koa fa ny ankabiazan’ireo hetsika ao anatin’ny GEW ireo dia ho tanterahana amin’ny alalan’ny « webinaire » noho ny zava-misy ara-pahasalamana maneran-tany.
Ho an’ny MICA, ny fandraharahana dia fanoitra ho an’ny fampandrosoan’ny firenena izay miteraka asa maro ary mendrika ny fanohanana sy fanampiana avy amin’ny fanjakana. Noho izany indrindra dia vonona hatrany ny MICA hanohana ireo tanora ho amin’ny fahombiazan’ny fandraharahana, hoy Rtoa Minisitra, Lantosoa RAKOTOMALALA nandritra ny fanokafana ofisialin’ny GEW tetsy amin’ny NEXTA Andranomena.

Vous aimerez aussi...